read more programmi come whatsapp iphone spyware tracking localizar a personas por numero de movil photo logs mobile spy
Trang chủTuyển sinhHệ VLVHTHÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 2 NĂM 2018 CÁC NGÀNH LIÊN KẾT VỚI ĐH THÁI BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 2 NĂM 2018 CÁC NGÀNH LIÊN KẾT VỚI ĐH THÁI BÌNH DƯƠNG

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:  338  /GDTX-ĐT

V/v hướng dẫn hồ sơ tuyển sinh các ngành của trường đại học Thái Bình Dương

 

Phú Yên, ngày  28  tháng  8  năm 2018

 

 

 

 

 

 

                                 Kính gửi: - Lãnh đạo Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

                           - Các cá nhân có nhu cầu học đại học.

 

Căn cứ Công văn số 245/TB-ĐHTBD ngày 15 tháng 8  năm 2018 của Trường Đại học Thái Bình Dương về việc tuyển sinh đào tạo các lớp liên thông ; Văn bằng 2 đợt 2 năm 2018; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Phú Yên hướng dẫn hồ sơ tuyển sinh như sau:

1. Ngành đào tạo (bậc đại học): liên thông, văng bằng 2

STT

Ngành đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

Gi chú

1.

Luật

-Thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học tất cả các ngành; các loại hình chính quy, VLVH, Từ xa…….

 

2.

Quản trị kinh doanh

 

 

3.

Du lịch

 

 

4.

Kế toán

-Thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học tất cả các ngành khối kinh tế: Kế toán; Quản trị kinh doanh; Marketing; Tài chính- Ngân hàng….; các loại hình chính quy, VLVH, Từ xa….

 

5.

Ngôn ngữ Anh

-Thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học tất cả các ngành, các loại hình chính quy, VLVH, Từ xa…..

 

2. Thời gian đào tạo và thời gian học:

- Thời gian đào tạo:

+ Liên thông từ Trung cấp lên Đại học : 2,5 năm đến 03 năm.

+ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học; văn bằng 2: 1,5 năm đến 02 năm.

-Thời gian học: Học vào tối thứ 6, ngày thứ 7 và ngày chủ nhật.

 2.Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/10/2018

3. Địa điểm học tập: Tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên.

Đăng ký và nhận hồ sơ tuyển sinh, xin vui lòng liên hệ Phòng QL Đào tạo & Công tác HSSV (B.104) Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên, điện thoại: 0257.3824721,0919526986 (Cô Vy) truy cập website: www.gdtxphuyen.edu.vn; hoặc học viên đăng ký tham gia lớp học theo địa chỉemail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kính đề nghị lãnh đạo quý cơ quan xem xét cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia khóa học để có kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.

          Trân trọng cảm ơn và kính chào ./.                                        

                  

Nơi nhận :

-Như kính gửi;

-Các cơ quan, đơn vị;

-Website:www.gdtxphuyen.edu.vn

-Lưu: HC, ĐT.                       

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 Đã ký

 

                Nguyễn Quốc Toản

TÌM KIẾM

   
   
   

ẢNH TRUNG TÂM

2478369
Hôm nay
Hôm qua
Trong tuần
Tuần trước
Trong tháng
Tháng trước
Tất cả
618
1411
6021
2463343
24481
20069
2478369

IP: 54.198.92.22
22-03-2019 14:25:01